×

जबाबदारी देऊन कार्यकर्ते घडवण्याची खुबी खापर्डे साहेबांकडे होती

Published On :    15 May 2022
साझा करें:

बामसेफचे संस्थापक सदस्य डी.के.खापर्डे यांच्या जयंतीनिमित्त मुंबईतील कार्यक्रमात डी.डी.अंबादे यांनी जागवल्या आठवणीमुंबई:  जबाबदारी देऊन कार्यकर्ते घडवण्याची खुबी डी.के.खापर्डे साहेबांकडे  होती. ते वेळोवेळी सिध्दांत, नियम, नीतीमूल्ये आणि महापुरुषांच्या विचारधारेचे महत्व कार्यकर्त्याना समजावून सांगत असत अशा शब्दांत बामसेफचे सीईसी सदस्य डी.डी.अंबादे यांनी खापर्डे साहेबांच्या सहवासातील आठवणी जागवल्या. मुंबई दादर येथील छबीलदास हायस्कूलमध्ये बामसेफ संस्थापक सदस्य डी.के. खापर्डे यांच्या जयंतीनिमित्त ते बोलत होते.


अंबादेे म्हणाले, डी.के.खापर्डे यांनी आपल्या आयुष्यात खूप मोठा संघर्ष केला आहे.बामसेफ संघटन आणि पूर्ण समाजासाठी त्यांनी त्याग आणि आयुेय घालवले. संघटनेच्या प्रती विश्‍वास इमानदारी ठेवत प्रत्येक सदस्याने महापुरुषांच्या विचारधारेची जाणीव ठेवून काम केले तरच मूलनिवासी समाजात जागृती येऊ शकते. आज पूर्ण देशात बामसेफ संघटनचे काम वेगाने चालू आहे. मी स्वत: बामसेफ संघटनेमध्ये बरेच वर्षापासून काम करत आहे. मी स्वत: डी. के. खापर्डे साहेबांसोबत काम केले आहे. त्यांच्याबरोबर राहून खुप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्यांच्यासोबत काम करताना खूप काही नवीन अनुभव मिळाले व मला त्यांच्या सोबत काम करत असताना खूप उत्साह वाटायचा. प्रत्येक वेळेस काही ना काही तरी नवीन गोष्ट शिकायला मिळाली. 


माझी आणि डी.के. खापर्डे साहेबांची भेट १९७३ साली झाली. माझी आणि त्यांची कधीही ओळख नव्हती. तर १९७३ साली मी आरएमएसच्या ऑफिसमध्ये काम करायचो. आरएमएसचे मनोहर आटे यांच्यामुळे डी.के.खापर्डे साहेबांशी माझी ओळख झाली. त्यांची आणि माझी ओळख नंतरच्या काळात पुढे वाढत गेली. सन १९७६ साली मनोहर आटे यांच्यावर अटॅम्प टू मर्डरचा आरोप होता. परंतु मी त्यावेळी मनोहर आटे यांना अधिक मदत करण्याच्या दृष्टीने आग्रही होतो. तसाच माझा खापर्डे साहेबांशी संपर्क वाढत होता. त्यावेळी आम्हांला डी.के.खापर्डे साहेबांचे समर्थन मिळाले. नंतरच्या काळात त्याची व माझी ओळख वाढत गेली. पुढे जाऊन काही दिवसांनी माझयावर जबाबदारी टाकली. ती जबाबदारी मी पेलली. मी पण एक सामान्य कार्यकर्ता होतो. जणू काही कार्यकर्ता घडविण्याचे काम ते करत होते. मी माझयावर टाकलेली कामे करत राहिलो. खापर्डे साहेबांचा कार्यकर्ता घडवण्याचा तो एक पैलू असावा. 


एखाद्या कार्यकर्त्याला जबाबदारी दिली आणि त्या कार्यकर्त्यानी ती जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली नाही ते फार रागावत असत. परंतु अशा रागावण्याने घडणारा कार्यकर्ता निश्चितच सर्वगुणसंपन्न असाच घडायचा. समाजाची जाणीव आणि महापुरुषाचे विचार असलेले कार्यकर्ते नंतरच्या काळात नावारुपाला येतातच. त्याकाळी टाईमपास करणारे कार्यकर्ते आपोआपच बाहेर पडायचे. संघटना सोडून जायचे. समाजाप्रती इमानदार असणारे कार्यकर्ते व महापुरुषांच्या विचारधारेची जाणीव असणारे कार्यकर्ते संघटनेप्रती विश्‍वास व ईमानदारीने काम करायचे. खापर्डे साहेबांनी दिलेली कामे ईमानइतबारे चोख बजवायचे. मी पण त्याच्यातलाच एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता होतो. इतकी वर्षे संघटनेशी संलग्न राहून काम करतोय.प्रत्येक कार्यकर्त्यावर जबाबदारी देऊन कामे करुन घ्यायचे. 


डी.के.खापर्डे साहेबांकडे जबाबदारी देऊन कार्यकर्ते घडविण्याची खुबी तर जन्मजातच होती असे म्हणावे लागेल. खापर्डे साहेब वेळोवेळी सिद्धांत, नीतीमूल्ये व महापुरुषांची विचारधारा संघटनेचे नीतीनियम हेतू उद्देश्य यांवरच कार्यकर्ता टिकतो. त्याप्रमाणे विचारधारेची अंमल करुन कामकाज करतो नवीन रणनीती राजनीती डावपेच आखतो. कोणतेही संघटन चालवण्यासाठी मजबूत विचारधारेची आवश्यकता आहे. खापर्डे साहेब प्रत्येक वेळी कार्यकर्ता पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करायचे. व बाबासाहेबांच्या चळवळीचे महत्व कार्यकर्त्याना समजावून सांगायचे. प्रत्येकाला विचारधारा सिध्दांत याबद्दल मार्गदर्शन करायचे.


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचा पूर्ण इतिहास डी.के.खापर्डे साहेबांना  माहिती होता. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते यांची पूर्ण माहिती त्यांच्याकडे होती. बाबासाहेबांची चळवळ आणि त्यांचा पूर्ण अभ्यास व महत्वाच्या गोष्टी त्यांना माहित होत्या. बामसेफ व इतर महत्वाच्या गोष्टीवर बाबासाहेबांच्या चळवळीवर कार्यकर्त्याशी चर्चा करत. गुजगोष्टी करत. बामसेफचे कार्यकर्ते व इतर पदाधिकारी व सर्वसामान्य कार्यकर्त्याशी नेहमी वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत असत व महापुरुषांची विचारधारा समाजाला का गरजेची आहे ते अतिशय मोलाने समजून सांगायचे. बाबासाहेबांनी समाजासाठी विचारधारेसाठी देशातील गोरगरिब जनतेसाठी का त्याग केला व आपले पूर्ण आयुष्य समाजासाठी व्यतीत केले असा तो महामानव होता असे खापर्डे साहेब सांगायचे याची आठवण अंबादे यांनी सांगितली.


खापर्डे साहेबांचा खूप अभ्यास होता.खापर्डे साहेब कोणताही विषय समोर आला तरी त्या विषयावर पदाधिकारी कार्यकर्ते व सर्वसामान्य कार्यकर्ता यांच्याशी बोलायचे चर्चा करायचे समजावून सांगायचे.महत्वाच्या विषयावर मीटिंग बोलावून कार्यकर्त्याशी सल्लामसलत करायचे. त्यांचे सर्वाना अनमोल मार्गदर्शन लाभायचे. या गोष्टीतून कार्यकर्त्याना  ज्ञान  मिळायचे. खापर्डे साहेबांकडे महापुरुषांच्या विचारधारेचे भांडारच होते. माझी सतत या ना त्या निमित्ताने खापर्डे साहेबांशी भेट होत होती. माझा देशभरच्या कार्यकर्त्याशी संपर्क वाढत होता. परंतु एकदा मनोहर आटे म्हणाले आपण खापर्डे साहेबांच्या घरी जायचे आहे. 


मी म्हणालो कधी तर ते म्हणाले सकाळी ५ वाजता. मी म्हणालो सकाळी नको. तर ते मनोहर आटे म्हणाले खापर्डे साहेब जागेच असतात.त्यांचे वाचन लेखन चालूच असते. आम्ही दोघे म्हणजे मी व मनोहर आटे मिळून त्यांच्या घरी गेलो.तर ते एवढ्या पहाटे जागेच होते. घरी गेलो तर डी.के.खापर्डे साहेबांचे वाचन व लिखाणाचे काम सुरुच होते. संघटनात्मक विषयांवर लिखाण चालले होते. सकाळी ५ वाजता डी. के. खापर्डे व आमची भेट झाली. त्या प्रसंगानतर  तर मला स्वत:ला बामसेफ संघटनेची ओढ वाढली याचीही अंबादे यांनी आठवण सांगत इतिहासच उलगडून दाखवला.


६ डिसंबर १९७८ रोजी बामसेफचा कार्यक्रम दिल्ली येथे आयोजित केली तेव्हा पुन्हा खापर्डे साहेबांशी भेट झाली. दिल्लीमधल्या कार्यक्रमात खापर्डे साहेबांना पाहिले. खापर्डे साहेब बामसेफ संघटनेचा कार्यक्रम चांगल्या पदधतीने पार पडण्यासाठी कार्यकर्त्याशी चर्चा करत होते. बोलत होते. इकडून तिकडे त्यांची धावपळ सुरुच होती. त्या काळात खापर्डे साहेबांना स्वत: मी बॅनर व पोस्टर लावताना पाहिले. ते स्वत: सर्वसामान्य कार्यकर्त्याप्रमाणे वागायचे, काम करायचे. कार्यक्रमाचे पत्रक वाटणे निधी गोळा करणे हे काम ते स्वत: मनापासून आवर्जून करायचे. सर्वाना मिळून मिसळून घेऊन ते स्वत:ही काम करायचे. जे काम ते करायचे त्याचा हिशोब नोंद ठेवायचे. 


काही महत्वाच्या गोष्टी डायरीमध्ये लिहून ठेवायचे. ही सर्व कामे ते स्वत: मन लावून आवर्जून करायचे. इमानदारीने करायचे. संघटनेप्रती प्रत्येक कार्यकर्त्याने, सदस्याने पदाधिकारी याने विश्‍वासू आणि इमानदार असले पाहिजे. बामसेफ संघटनेमध्ये नवीन येणारे कार्यकर्ते निष्ठावान, इमानदार वैचारिक व सामाजिक जाणीव असली पाहिजे. बामसेफ संघटनेमध्ये येणारा प्रत्येक कार्यकर्ता हा महापुरुषांच्या चळवळीचा माहितगार असला पाहिजे, असे नेहमी खापर्डे साहेबांना वाटायचे. आजही खापर्डे साहेबांनी केलेल्या सर्व कामाची कागदपत्रे बामसेफ संघटनेच्या ताब्यात आहेत. ही सर्व कागदपत्रे हिशोबांची कामाची असून व्यवस्थितरित्या बामसेफ संघटनेमध्ये जतन करुन ठेवलेली आहेत. 


दिवसागणिक प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी यांना पत्रे लिहून उत्तरे घेणे रोजची रोज पत्रव्यवहार करणे दैनंदिन नोंदी ठेवणे.या मार्फत त्याचा कार्यकर्त्याशी बोलणे चालणे होत असे. पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून ते कार्यकर्ते पदाधिकारी याची कामाची माहिती घ्यायचे.महत्वाच्या विषयावर स्वत: प्रत्यक्ष भेटून बोलत असत. खापर्डे साहेब हे एक अभ्यासू व्यक्तीमत्व होते. ते सर्वाना समजेल अशा भाषेत सर्वसामान्य कार्यकर्त्याना समजावून सांगायचे.अग्रलेख लिहिणे मासिकाची माहीती देणे, मासिकाचे मॅटर तयार करणे, वर्तमानपत्रामधील महत्वाची माहिती संचलित करणे ही कामे ते स्वत: आवडीने करत असत. त्यांनी केलेले कार्य सांगावे तितकेच कमी आहे. त्यांनी आपले आयुष्य समाजकार्यासाठी बामसेफ संघटनेसाठी वाहून घेतले. खापर्डे साहेब शेवटच्या क्षणापर्यत निरंतर संघर्ष करत राहिले असे अंबादे यांनी सांगितले.  

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
प्रबोधनकार ठाकरेंचा वैचारिक वारसा आणि महाराष्ट्राचे रा
आता दहावीनंतर पुढे काय? पाल्यांचा कल ओळखून करिअर क्षेत्र
मुख्यमंत्रीपद देण्यामागे शिवसेना संपवण्यासाठी बंदुकी
एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोला
मैदानातील माणूस माझ्यासोबत असल्याने तुम्हांला रस्त्या
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ६ ऑगस्ट रोजी
आसाममध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे १५१ जणांनी गमावला जीव
मोहम्मद पैगंबरांवरील तुमच्या वक्तव्याने देशाची बदनामी,
खासदारांच्या रेल्वेतील फुकट प्रवासासाठी केंद्राकडून ५
धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करणे चुकीचे
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लंडन सर्वोत्तम शहर, मुंब
३.५९ कोटी ग्राहकांनी वर्षभरात एकही सिलिंडर भरला नाही
३१ टक्के राज्यसभा खासदारांवर फौजदारी खटले
दिल्लीतील १२ महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी
तब्बल ४ वेळा बंडखोरीची लागलेली चाहूल
५४ टक्के भारतीयांचा सोशल मीडियावर विश्‍वास
लोकविरोधाच्या धास्तीने पेशवा फडणवीस मुख्यमंत्रीपदापा
टरबुजाने बंडखोर आमदारांवर खर्च केले ७ हजार कोटी
भाजपाकडून घटनाविरोधी काम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासून मातंग बांधवांना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper